10/05/2022

NaVU geaccrediteerd door de Examenkamer

Will van Roosmalen

Met ingang van 2 november 2021 is het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg officieel geaccrediteerd door de Stichting Examenkamer. De Stichting NaVU voldoet aan een aantal strenge en onafhankelijk gecontroleerde eisen waardoor de kwaliteit van de examens en de waarde van het diploma worden geborgd.

Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg geaccrediteerd

Met ingang van 2 november 2021 is het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg officieel geaccrediteerd door de Stichting Examenkamer. De Stichting NaVU voldoet aan een aantal strenge en onafhankelijk gecontroleerde eisen waardoor de kwaliteit van de examens en de waarde van het diploma worden geborgd.

 

De Examenkamer is een onafhankelijk instituut dat toezicht houdt op vele vak- en branche-examens, zowel in de particuliere sector als voor de overheid. Zij doet dat door het hanteren van een aantal duidelijke eisen en regels. Zo dient een examen geheel los te staan van de opleiders in de branche; de slager mag niet zijn eigen vlees keuren! Ook de privacy van kandidaten is een punt van aandacht en er wordt gekeken of er een goede beroepsprocedure is waarin eventuele conflicten kunnen worden behandeld. Verder mag de uitslag van het examen niet worden bekrachtigd door degene die het heeft afgenomen; daarvoor moet er een onafhankelijke examencommissie zijn. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het examen hoog is en blijft, moeten de examenvragen regelmatig worden geanalyseerd en zo nodig worden bijgesteld of vervangen.

Bijzonder trots

Interim voorzitter Matthijs de Gee is bijzonder trots op het positieve rapport van de Examenkamer: “Het laat zien dat we de fase van pionieren definitief achter ons hebben gelaten. Iedereen, werkgevers, werknemers, ZZP-ers en uitzendkrachten, weet nu dat hij of zij bij NaVU goed zit voor het toetsen van vakbekwaamheid en het onderhouden daarvan. Dat komt ten goede aan de branche, maar natuurlijk ook aan de nabestaanden voor wie wij het allemaal doen!”

Meer aandacht voor vakbekwaamheid

De Stichting NaVU is een initiatief van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). Met het oog op een betere bescherming van nabestaanden, vond men destijds dat de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers meer aandacht verdiende. Naast een goed theoretisch examen, wilde men ook een uitgebreide praktijkstage. Uitvaartverzorging is geen vak dat je alleen in theorie kunt leren. Het is bij uitstek een vak dat beoefend en geoefend moet worden! Ook wilde men een systeem van permanente educatie ontwikkelen. De wereld waarin wij leven verandert immers continu, wat betekent dat uitvaartverzorgers blijvend aandacht moeten besteden aan hun eigen kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid. Stichting NaVU staat open voor iedereen die uitvaartverzorger is of wil worden.

Faq

Wat is het doel van het vakexamen?

Het Vakexamen Uitvaartzorg heeft als doel het kwaliteitsniveau van de branche een extra impuls te geven en maakt deel uit van een verdere professionalisering van de functie van uitvaartverzorger.

Is het vakexamen verplicht voor uitvaartverzorgers?

Het vakexamen is verplicht voor nieuwe uitvaartverzorgers die werkzaam zijn bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg.

Wat houdt het vakexamen in?

Het vakexamen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Als je als uitvaartverzorger voor beide onderdelen bent geslaagd, krijg je het vakdiploma!

Theoretisch examen
De noodzakelijke kennis wordt getoetst door middel van een examen. Het examen wordt afgenomen door een extern examenbureau en kan plaatsvinden in heel Nederland.

Praktijkstage
Het praktische deel bestaat uit een stage. Deze stage kun je lopen bij een erkend leerbedrijf.