01/01/2021

2020: een bijzonder jaar voor NaVU

Will van Roosmalen

Ondanks de coronapandemie was er in 2020 veel enthousiasme voor het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg en de permanente educatie van de NaVU. Een trend die doorzet in 2021.

2020: Coronajaar

Landelijk lag het aantal overlijdens zo’n tien procent hoger dan normaal; in sommige regio’s was het aantal overlijdens zelfs nog hoger. Uitvaartverzorgers en andere uitvaartmedewerkers hebben tijdens de pieken van de coronapandemie ontzettend hard gewerkt en dat onder omstandigheden die ook voor de meest ervaren medewerkers nieuw waren en voortdurend veranderden. Werken in coronatijd was niet alleen veel werken, maar vroeg nog meer creativiteit en empathie dan werken in de uitvaartzorg normaal al doet.

Uitvaartverzorgers willen leren

Toch wisten werkenden in de uitvaartbranche tijd vrij te maken voor scholing. Bij haar jaarrekening over 2020 schrijft de Stichting NaVU dat in dat jaar het aantal theorie-examens en stagebeoordelingen boven het niveau van 2019 lag: in 2020 deden ruim 80 uitvaartverzorgers het theorie-examen en bijna 70 uitvaartverzorgers lieten hun stage beoordelen. In 2021 lijkt deze stijgende trend zich voort te zetten.

Permanente educatie zonder verplichting

Ook de permanente educatie mocht in 2020 op grote belangstelling rekenen. Ruim 400 uitvaartverzorgers waren actief met na- en bijscholing. Dat betrof merendeels uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Maar niet alleen: er waren ook uitvaartverzorgers die zonder PE-verplichting gebruik maakten van het educatie-aanbod van het NaVU!

Enthousiasme voor professionele ontwikkeling

De Stichting NaVU ziet het overduidelijke enthousiasme van veel uitvaartverzorgers voor hun eigen professionele ontwikkeling als een positieve en hoopgevende trend in de uitvaartbranche en het bestuur van BGNU onderschrijft dat. Directeur Heidi van Haastert: “We hebben de jaarrekening van de NaVU in het bestuur besproken en ik kan niet anders zeggen dan dat we ontzettend trots zijn! Niet alleen dat de NaVU dit allemaal van de grond heeft gekregen, maar vooral op al die uitvaartverzorgers die ondanks alles wat hun vak van hen vraagt – en zeker in 2020 van hen gevraagd heeft – aandacht en tijd hebben besteed aan hun professionele ontwikkeling. Sommige werkgevers vroegen me aan het begin van de coronapandemie of de eisen voor permanente educatie met het oog op het vele werk niet versoepeld zouden moeten worden, maar deze cijfers bewijzen maar weer dat uitvaartverzorgers zich gewoon willen ontwikkelen en dat ook doen als scholingsmogelijkheden geboden worden”.

Scholingsaanbod fors uitgebreid

Het scholingsaanbod van de NaVU is in 2020 dan ook fors uitgebreid. Waren er in 2019 bijna 30 activiteiten waarmee PE-punten kunnen worden behaald door de Stichting NaVU geaccrediteerd. Eind 2020 waren dat er ruim 80.

NAVU - Praktijkstage

Onafhankelijk toezicht op Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg

Eind 2020 heeft de Stichting NaVU zich aangesloten bij de Stichting Examenkamer. De Examenkamer accrediteert examens en houdt onafhankelijk toezicht op de kwaliteit ervan. De Stichting NaVU verwacht dat de initiële accreditatie van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg in de loop van 2021 een feit zal zijn. Daarmee wordt de kwaliteit en onafhankelijkheid van de toetsing onderstreept en wordt de waarde van het NaVU-diploma voor uitvaartverzorgers en hun werkgevers nog groter.

Het NaVU-examen weerspiegelt wat de uitvaartbranche en de maatschappij belangrijk vinden. Veilig werken en duurzaamheid zijn onderwerpen die in de afgelopen periode nadrukkelijk op de voorgrond zijn komen te staan. De Stichting NaVU is daarom ook doende om die onderwerpen in het vakexamen te verwerken. De NaVU geeft daarbij ook aandacht aan het stroomlijnen en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de procedures rondom het examen.