17/06/2022

Aanpassing termijn voor indiening Permanente Educatie

Will van Roosmalen

Let op: het indienen van PE punten voor activiteiten/trainingen die plaats hebben gevonden vanaf 01-01-2019 is nog mogelijk tot 1 januari. Hierna is het alleen nog mogelijk PE punten van maximaal één jaar oud in te dienen. 

 

De afgelopen tijd zijn er helaas verschillende aanvragen voor PE-punten afgewezen. Een mogelijke reden daarvoor is dat de termijn van indiening van de activiteit of training reeds is verlopen. De huidige termijn staat namelijk ingesteld op maximaal 12 maanden met terugwerkende kracht. Doordat hierover veel onduidelijkheid bestaat, is binnen het bestuur van NaVU nog eens kritisch gekeken naar de regeling.

Noodzakelijke aanpassing

We zijn tot de conclusie gekomen dat de regeling inderdaad niet duidelijk genoeg staat omschreven op onze website en dit verwarring geeft. Daarom hebben we besloten de termijn van indiening van PE-activiteiten aan te passen. Concreet betekent dit:

 

Kandidaten krijgen alsnog de gelegenheid om met terugwerkende kracht activiteiten/trainingen in te dienen die plaats hebben gevonden vanaf 01-01-2019. Deze aangepaste regeling geldt tot en met 31-12-2022!

 

Kom je voor bovenstaande regeling in aanmerking? Dien dan nogmaals je PE activiteiten/trainingen in. Deze worden dan opnieuw in behandeling genomen!

LET OP

Deze regeling is alleen van toepassing op activiteiten/trainingen die eerder afgewezen zijn in verband met het verlopen van de termijn van indiening. Voor alle andere redenen van afwijzing geldt dit niet. Vanaf 01-01-2023 zal de eerder afgesproken termijn weer gaan gelden. Deze luidt:

‘Indienen kan met terugwerkende kracht tot en met maximaal 12 maanden (1 jaar).’

Wij vertrouwen erop hiermee tegemoet te komen aan de wens van veel deelnemers en organisaties. Activiteiten/trainingen zijn tenslotte wel gewoon keurig gevolgd. Wij wensen je voor de komende periode veel succes met de verdere bijscholing voor de Permanente Educatie van NaVU!

FAQ

Wie kan zich aanmelden als leerbedrijf?

Aanmelding als leerbedrijf staat open voor iedere onderneming, mits de onderneming aan een aantal eisen voldoet. Na een eerste stageperiode bekijkt het examenbureau of een leerbedrijf daadwerkelijk geschikt is.

Wie kan zich aanmelden als leerbedrijf?

Aanmelding als leerbedrijf staat open voor iedere onderneming, mits de onderneming aan een aantal eisen voldoet. Na een eerste stageperiode bekijkt het examenbureau of een leerbedrijf daadwerkelijk geschikt is.