Als leerbedrijf profiteer je daarnaast van de volgende voordelen:

 

Met het opleiden van kandidaten stoom je uitvaartverzorgers klaar om na de praktijkstage aan de slag te gaan binnen je organisatie.

Met het opleiden van kandidaten toon je (maatschappelijke) betrokkenheid en aandacht voor kwaliteit. Ook je opdrachtgevers/klanten zullen dit waarderen.

Heeft jouw organisatie het keurmerk uitvaartzorg? Dan moet 75% van je uitvaarten door een geregistreerde uitvaartverzorger worden uitgevoerd en die personen moeten dus ook het NaVU diploma behalen. Het is daarom handig om zelf de praktijkstageplek aan te bieden!

Je zorgt ervoor dat vakmensen nu en in de toekomst in de uitvaartzorg werkzaam zijn. Je support de branche!

Door de aanwezigheid van gemotiveerde kandidaten in je bedrijf hebben erkende leerbedrijven de ervaring dat ook het eigen, vaste personeel scherp en gemotiveerd blijft.

Onze erkende leerbedrijven

Er zijn diverse erkende leerbedrijven aangesloten bij NaVU

 

Overzicht

NAVU - Praktijkstage

Wil je deel uitmaken van onze erkende leerbedrijven en voldoe je aan de eisen? Dan kun je je bij ons aanmelden en krijg je een overeenkomst waarin de eisen waaraan je moet voldoen schriftelijk worden vastgelegd. Als na een eerste stageperiode blijkt dat je geschikt bent als leerbedrijf, dan volgt de volledige erkenning. De aanmelding verloopt als volgt:

 • Je meldt je aan via onderstaande knop
 • Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding en de factuur (de kosten voor het aanmelden van een leerbedrijf bedragen €83,10)
 • Je betaalt de factuur
 • Na betaling van de factuur ontvang je een bevestiging/bewijs

 

 

 

Leerbedrijf aanmelden

Eisen en uitgangspunten

Als leerbedrijf dien je aan een aantal eisen te voldoen, waaronder:

 • Het leerbedrijf heeft een praktijkbegeleider in dienst. De eisen die worden gesteld aan een praktijkbegeleider vind je in de ‘Infogids Leerbedrijven’.
 • Het leerbedrijf gaat akkoord met een schriftelijke toetsing van het bedrijf door de NaVU. Op basis daarvan wordt bepaald of het bedrijf als leerbedrijf geschikt is.
 • Het leerbedrijf zorgt voor een veilige en inspirerende (leer)omgeving.
 • Het leerbedrijf stelt voldoende tijd, middelen en ruimte beschikbaar voor de beroepspraktijkvorming en verstrekt de leerling alle informatie die nodig is voor een succesvol verloop van het leerproces. Uiteraard speelt het aantal uitvaarten per bedrijf daarbij een belangrijke rol.
 • De leerling krijgt de mogelijkheid de dagelijkse taakuitvoering te oefenen onder deskundige begeleiding, waarbij er ruimte is om fouten te maken.
 • Als leidraad voor de begeleiding maakt men gebruik van het ‘model stageverslag en opbouw stagedossier’, te vinden in de ‘Infogids Praktijkstage’.
 • Na blok 3 van de stageperiode (zie model stageverslag en opbouw stagedossier) wordt een tussentijds verslag aangeleverd bij het NaVU exameninstituut. Naar aanleiding daarvan kan een adviserend bezoek volgen aan het leerbedrijf.

Daarnaast ga je akkoord met een aantal eisen:

 • Het leerbedrijf geeft binnen 24 uur na regeling een overzichtelijke kostenopgaaf af aan de opdrachtgever.
 • De factuur komt nagenoeg overeen aan de kostenopgaaf; mag maximaal €500 afwijken.
 • Het leerbedrijf verstrekt na de uitvaart aan de opdrachtgever een klanttevredenheids-formulier (papier/digitaal).
 • Het leerbedrijf draagt zorg voor een adequate overledene- en persoonlijke bezittingenoverdracht.

Veelgestelde vragen

Wie kan zich aanmelden als leerbedrijf?

Aanmelding als leerbedrijf staat open voor iedere onderneming, mits de onderneming aan een aantal eisen voldoet. Na een eerste stageperiode bekijkt het NaVU exameninstituut of een leerbedrijf daadwerkelijk geschikt is. De eisen vind je hier!

Wat is de benodigde investering van een leerbedrijf?

Alle tarieven vind je in het kostenoverzicht!