Wat is het doel van het vakexamen?

Het Vakexamen Uitvaartzorg heeft als doel het kwaliteitsniveau van de branche een extra impuls te geven en maakt deel uit van een verdere professionalisering van de functie van uitvaartverzorger.

Wat houdt het vakexamen in?

Het vakexamen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Als je als uitvaartverzorger voor beide onderdelen bent geslaagd, krijg je het vakdiploma!

Theoretisch examen
De noodzakelijke kennis wordt getoetst door middel van een examen. Het examen wordt afgenomen door een extern examenbureau en kan plaatsvinden in heel Nederland.

Praktijkstage
Het praktische deel bestaat uit een stage. Deze stage kun je lopen bij een erkend leerbedrijf.

Aan welke functiecompetenties moet worden voldaan?

Het geheel aan opleidingsuitgangspunten en exameneisen voor toekomstig te registreren uitvaartverzorgers is gebaseerd op eindtermen en functiecompetenties.

Moet ik het NaVU vakexamen nog doen als ik al een ander diploma heb behaald?

Per 1 januari 2023 is STIVU overgenomen door NaVU. Heb je niet langer dan zeven jaar geleden je STIVU diploma behaald? Dan heb je recht op een NaVU diploma. Je leest meer over de overname in het nieuwsartikel op onze website.

 

Voor andere diploma’s geldt deze regeling niet. Heb je bijvoorbeeld een diploma via Docendo behaald? Dan zul je alsnog het NaVU vakexamen moeten doen om het NaVU diploma te behalen.

Kan ik het NaVU diploma halen als ZZP'er?

Het NaVU vakexamen mag door iedereen worden gedaan, dus ook als je ZZP’er bent. Vaak wordt het NaVU diploma zelfs gevraagd/geëist vanuit een (geaccrediteerde) organisatie waarvoor je werkzaam bent. Je moet je wel apart aanmelden bij Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Er is namelijk geen sprake van een automatische registratie als je je diploma hebt behaald.

Kom ik in het Register Uitvaartverzorger als ZZP'er?

Ook als ZZP’er/directeur/zelfstandige e.d. moet je je eerst bij het SKU melden met het NaVU diploma, of met het bewijsdocument verkregen uit de instroomregeling. Er is geen sprake van automatische registratie als je je diploma hebt behaald.

Kan ik in het Register Uitvaartverzorger komen zonder diploma?

Nee. Om in het Register Uitvaartverzorger te komen moet je het NaVU diploma behaald hebben.

Hoe kom ik in aanmerking voor het verkorte traject?

Je komt in aanmerking voor het verkorte traject wanneer je in de afgelopen 2 jaar aantoonbare werkervaring hebt opgedaan als uitvaartverzorger. Let op: heb je bijvoorbeeld van 2010 – 2012 gewerkt als uitvaartverzorger? Dan kom je niet in aanmerking voor het verkorte traject. Het aantonen van je werkervaring kun je doen door het aanleveren van een:

  • Kopie van je arbeidsovereenkomst waarin duidelijk naar voren komt hoe lang je hier werkzaam bent (geweest).
  • Kopie aanstellingsbrief.
  • Officiële ondertekende verklaring opgesteld door de directie waar je werkzaam was/bent.

 

Daarnaast dien je voldoende werkervaring aantoonbaar te maken. Dit betekent dat je gedurende 2 jaar minimaal 20 complete uitvaarten (20x regelgesprek én 20x de uitvaartdiensten) per jaar verzorgd dient te hebben. Ook dit moet aantoonbaar gemaakt worden. Dit kan o.a. door: – Officiële ondertekende verklaring door je onderneming waarin de directie verklaart dat je minimaal 20 complete uitvaarten (20x regelgesprek en 20x de uitvaartdiensten) per jaar verzorgd hebt. – Wanneer je een zzp’er bent: opdrachtformulieren van de uitvaarten, of – Facturen van de uitvaarten.

 

Dit bewijs kun je aanleveren door een mail te sturen naar info@navu.nl

Welke taken heeft een uitvaartverzorger?

Als uitvaartverzorger ben je verantwoordelijk voor het bespreken, begroten, organiseren en/of het (bege)leiden van uitvaarten.

Wat is de rol van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)?

Eén van de zes zekerheiden van het Keurmerk Uitvaartzorg is dat de uitvaartorganisatie werkt met bekwaam personeel. Tegen die achtergrond is de ontwikkeling van het vakexamen en register ondergebracht bij SKU en is de Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) opgericht. Je vindt dit register en alle informatie over het SKU op https://www.keurmerkuitvaartzorg.nl/

Waar kan ik me als uitvaartverzorger melden voor het register uitvaartverzorger?

SKU beheert het register van uitvaartverzorgers. Uitvaartverzorgers die het NaVU-diploma hebben behaald of via de overgangsregeling hebben aangetoond dat zij aan de eisen voldoen, kunnen zich melden voor registratie bij SKU. Registratie is zowel mogelijk voor medewerkers van bedrijven met het Keurmerk Uitvaartzorg als voor freelancers en uitzendkrachten.

Wat kost het om mezelf te registreren als register uitvaartverzorger?

  • In dienst van een keurmerkhouder: de kosten voor inschrijving zijn €195,- excl BTW (tarief 2024). De jaarlijkse contributie is €126,- excl BTW (tarief 2024) en gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de inschrijving.
  • Niet in dienst van een keurmerkhouder: de kosten voor inschrijving zijn €195,- excl BTW (tarief 2024). De jaarlijkse contributie is €154,- excl BTW (tarief 2024) en gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de inschrijving.

Is het vakexamen verplicht voor uitvaartverzorgers?

Het vakexamen is niet verplicht, maar ondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg moeten 75% van hun uitvaarten laten uitvoeren door geregistreerde uitvaartverzorgers. Een groot deel van hun medewerkers moet dus als RU geregistreerd zijn. Het biedt uitvaartverzorgers de kans om aan te tonen dat ze vakbekwaam zijn. Consumenten kunnen deze bekwaamheid meenemen in hun overweging om te kiezen voor een bepaalde uitvaartonderneming.

Wat zijn de kosten voor het vakexamen?

Alle tarieven vind je in het kostenoverzicht!

Wie kan zich aanmelden als leerbedrijf?

Aanmelding als leerbedrijf staat open voor iedere onderneming, mits de onderneming aan een aantal eisen voldoet. Na een eerste stageperiode bekijkt het NaVU exameninstituut of een leerbedrijf daadwerkelijk geschikt is. De eisen vind je hier!

Wat is de benodigde investering van het leerbedrijf?

Alle tarieven vind je in het kostenoverzicht!

Wat houdt permanente educatie in?

Met Permanente Educatie bevorderen uitvaartverzorgers hun persoonlijke ontwikkeling en blijven zij op de hoogte van veranderingen die voor de sector belangrijk zijn, zowel op vakinhoudelijk, maatschappelijk en juridisch gebied. De branche is tenslotte altijd in ontwikkeling! Om in het Register Uitvaartverzorger te blijven zijn er iedere drie jaar 60 PE-punten nodig.

Wat zijn PE-punten?

Om in het Register Uitvaartverzorger te blijven, zijn er iedere 3 jaar 60 PE-punten nodig. Na deze 3 jaar start er opnieuw een PE-periode. Je kunt punten behalen door deel te nemen aan activiteiten zoals seminars, lezingen, beurzen etc. Bekijk het volledige activiteitenaanbod hier! Je PE-punten en activiteiten kun je zelf registreren in de klantportal. Door structureel op te hoogte te blijven en het continu verbeteren van je kennis en skills ontstaat er een proces van continu verbeteren.

Kan ik mijn PE activiteiten registreren?

Uitvaartverzorgers kunnen hun activiteiten op het gebied van permanente educatie registreren. Aan die registratie zijn jaarlijkse kosten verbonden:

  • Voor uitvaartverzorgers die in dienst zijn van een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg: €126 per persoon per jaar.
  • Voor andere uitvaartverzorgers: €154 per persoon per jaar

Deze kosten zijn exclusief de kosten van de opleiding zelf. De jaarlijkse registratiekosten voor uitvaartverzorgers die werken bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg worden door Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) gefactureerd. Zij draagt deze kosten dan af aan NaVU. Voor Register Uitvaartverzorgers (RU’s) die in dienst zijn van keurmerkhouders die via de overgangsregeling zijn geregistreerd geldt dat voor hen de eerste drie kalenderjaren na registratie geen kosten in rekening worden gebracht.

Hoe registreer ik mijn PE-punten?

Je PE-punten kun je registreren in PE-Online. Hoe je dat precies doet vind je in de handleiding PE-Online voor deelnemers!

Hoeveel punten mag ik meenemen naar een volgende periode?

Wanneer je binnen een PE-periode meer PE-punten hebt behaald dan is voorgeschreven, dan kunnen maximaal 12 van deze extra PE-punten naar een volgende PE-periode worden meegenomen.

Ik kan niet inloggen in PE-Online, wat moet ik nu doen?

Om PE-punten te kunnen registreren dien je ingeschreven te staan in het register bij het SKU. Van hen ontvang je het SKU registratienummer, welke tevens de gebruikersnaam zal vormen voor PE-Online.

 

Wanneer het niet lukt om in te loggen, ligt dit vaak aan een fout in het emailadres welke geregistreerd staat bij het SKU. Je kunt dan een mail sturen naar register@keurmerkuitvaartzorg.nl met het verzoek om het emailadres aan te passen.  Wanneer het emailadres klopt, moet je voor de eerste keer inloggen een wachtwoord aanmaken op https://pe-online.info/professionals/ Hierna kun je inloggen met het SKU nummer als zijnde gebruikersnaam. Deze begint altijd met SKU- gevolgd door het nummer.

 

Alle informatie over het gebruik van PE-Online vindt je ook in de Handleiding PE Online Voor Deelnemers