Leerbedrijf aanmelden

De aanmelding van een leerbedrijf verloopt als volgt:

 • Je meldt je aan via onderstaande knop
 • Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding en de factuur
 • Je betaalt de factuur
 • Na betaling van de factuur ontvang je een bewijs

 

Aanmelden leerbedrijf

Eisen en uitgangspunten

Als leerbedrijf dien je aan een aantal eisen te voldoen, waaronder:

 • Het leerbedrijf heeft een praktijkbegeleider in dienst. De eisen die worden gesteld aan een praktijkbegeleider vind je in de ‘Infogids Leerbedrijven’.
 • Het leerbedrijf gaat akkoord met een schriftelijke toetsing van het bedrijf door de NaVU. Op basis daarvan wordt bepaald of het bedrijf als leerbedrijf geschikt is.
 • Het leerbedrijf zorgt voor een veilige en inspirerende (leer)omgeving.
 • Het leerbedrijf stelt voldoende tijd, middelen en ruimte beschikbaar voor de beroepspraktijkvorming en verstrekt de leerling alle informatie die nodig is voor een succesvol verloop van het leerproces. Uiteraard speelt het aantal uitvaarten per bedrijf daarbij een belangrijke rol.
 • De leerling krijgt de mogelijkheid de dagelijkse taakuitvoering te oefenen onder deskundige begeleiding, waarbij er ruimte is om fouten te maken.
 • Als leidraad voor de begeleiding maakt men gebruik van het ‘model stageverslag en opbouw stagedossier’, te vinden in de ‘Infogids Praktijkstage’.
 • Na blok 3 van de stageperiode wordt een tussentijds verslag aangeleverd bij het NaVU exameninstituut. Naar aanleiding daarvan kan een adviserend bezoek volgen aan het leerbedrijf.

Voorwaarden

Daarnaast ga je akkoord met een aantal voorwaarden:

 • Het leerbedrijf geeft binnen 24 uur na regeling een overzichtelijke kostenopgaaf af aan de opdrachtgever.
 • De factuur komt nagenoeg overeen aan de kostenopgaaf; mag maximaal €500 afwijken.
 • Het leerbedrijf verstrekt na de uitvaart aan de opdrachtgever een klanttevredenheids-formulier (papier/digitaal).
 • Het leerbedrijf draagt zorg voor een adequate overledene- en persoonlijke bezittingenoverdracht.

Veelgestelde vragen

Wie kan zich aanmelden als leerbedrijf?

Aanmelding als leerbedrijf staat open voor iedere onderneming, mits de onderneming aan een aantal eisen voldoet. Na een eerste stageperiode bekijkt het NaVU exameninstituut of een leerbedrijf daadwerkelijk geschikt is. De eisen vind je hier!

Wat is de benodigde investering van een leerbedrijf?

Naast de inschrijfkosten van €81,10 excl. BTW vragen we een veilige leeromgeving te bieden aan de leerling. Het leerbedrijf biedt deskundige begeleiding, evenals voldoende tijd, middelen en ruimte.