Wat is de rol van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)?

Eén van de zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg is dat de uitvaartorganisatie werkt met bekwaam personeel. Tegen die achtergrond is de ontwikkeling van het vakexamen en register ondergebracht bij SKU en is de Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) opgericht. SKU beheerst zowel het register voor ondernemingen (Keurmerk Uitvaartzorg) als het register voor geregistreerde uitvaartverzorgers.

Waar kan ik me als uitvaartverzorger melden voor het register uitvaartverzorger?

SKU beheert het register van uitvaartverzorgers. Uitvaartverzorgers die het NaVU-diploma hebben behaald, kunnen zich melden voor registratie bij SKU. Registratie is mogelijk voor alle uitvaartverzorgers die voldoen aan de eisen. Registreren kan dan als:

  • Uitvaartverzorger in dienst is van een uitvaartonderneming;
  • Freelancer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • Uitvaartverzorger in dienst van een uitzendonderneming en in de functie van uitvaartverzorger worden ingeleend door een uitvaartonderneming.

Nieuws

17/06/2022

Aanpassing termijn voor indiening Permanente Educatie

Let op: het indienen van PE punten voor activiteiten/trainingen die plaats hebben gevonden vanaf 01-01-2019 is nog mogelijk tot 1 […]

04/01/2023

Exameninstituten uitvaartbranche gaan samen – STIVU draagt activiteiten over aan NaVU

Geldermalsen, 3 januari 2023. Per 1 januari zijn de activiteiten van de STIVU (Stichting Vakexamens Uitvaartzorg) overgedragen aan NaVU (Nationaal […]

30/06/2023

Monuta uitvaartverzorgers ontvangen NaVU-diploma!

Afgelopen 21 juni was het weer zover: de jaarlijkse NaVU diplomauitreiking van Monuta. Dit keer ontvingen maar liefst 17 uitvaartverzorgers […]