04/01/2023

Exameninstituten uitvaartbranche gaan samen – STIVU draagt activiteiten over aan NaVU

Matthijs de Gee - Bestuursvoorzitter Matthijs de Gee

Geldermalsen, 3 januari 2023. Per 1 januari zijn de activiteiten van de STIVU (Stichting Vakexamens Uitvaartzorg) overgedragen aan NaVU (Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg). De stap past bij de wens van beide organisaties om de vakexamens overzichtelijker te organiseren. Door het samengaan ontstaat een vakexamen dat de ervaring en expertise van STIVU op het gebied van opleidingen combineert met de geaccrediteerde examens van NaVU.

 

Aanmelden kan vanaf 1 februari 2023!

 

Vragen over dit onderwerp worden uitsluitend via de mail beantwoord. Neem contact op via info@navu.nl.

Het overdragen van de activiteiten door STIVU is grondig voorbereid. De beslissing is twee jaar geleden genomen vanwege de constatering dat twee exameninstituten in een kleine branche als de uitvaartbranche inefficiënt is. Secretaris Herman Wormgoor van STIVU: “Uit onze gesprekken met uitvaarondernemers blijkt dat de branche behoefte heeft aan eenduidigheid door de examens te concentreren bij één organisatie. Ook voor examenkandidaten wordt het duidelijker, nu er één vakdiploma uitvaartzorg zal zijn.” Voorzitter Matthijs de Gee van NaVU: “We werken hard aan een soepele integratie door examinatoren en andere specialisten van STIVU te betrekken en gebruik te maken van hun kennis en ervaring. Daardoor ontstaat een sterke organisatie met veel expertise.”

 

Om de overgang goed te laten verlopen, krijgen uitvaartverzorgers die hun STIVU-diploma niet langer dan zeven jaar geleden hebben behaald recht op een NaVU-diploma. Daarnaast is vastgelegd dat er geen (entree) voorwaarden zullen komen voor examenkandidaten. Iedereen die denkt aan de exameneisen te kunnen voldoen heeft toegang tot het examen. De vooropleiding, de organisatie waarvoor men werkt en of die organisatie is aangesloten bij een brancheorganisatie of keurmerk zijn voor de toegang tot het examen niet relevant. Voor de kandidaten die hun huidige examens via STIVU hebben vastgelegd verandert er niets. STIVU zal deze examens afnemen zoals met de kandidaten is overeengekomen. Per 1 januari 2023 zal STIVU geen nieuwe kandidaten meer tot de examens toelaten.

STIVU

Sinds 1951 heeft de Stichting Examens Uitvaartzorg (STIVU) examens afgenomen voor opleidingen van onder meer Uitvaartzorg en Thanatopraxie. Wat betreft de uitvaartzorg hebben gedurende deze periode duizenden kandidaten hun vakdiploma als uitvaartverzorger c.q. uitvaartondernemer behaald. STIVU heeft een leidende rol gespeeld bij het op de kaart zetten en implementeren van de vakopleidingen (tot 2008) en vakexamens. Dankzij de inspanningen van STIVU is de uitvaartverzorging verder geprofessionaliseerd.

 

NaVU

Het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg is een initiatief van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) en de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Vanaf begin 2022 is Nardus – samenwerkende uitvaartorganisaties – actief betrokken bij NaVU.
Vanaf de oprichting in 2015 heeft NaVU gewerkt aan het opbouwen van een professioneel exameninstituut dat rekening houdt met signalen uit de branche en de samenleving. Dat NaVU op de goede weg is, blijkt uit een toenemend aantal examenkandidaten en uit de accreditatie door de Stichting Examenkamer.

 

Voor vragen willen wij je verzoeken om deze te stellen via de mail (info@navu.nl).