Het geheel aan opleidingsuitgangspunten en exameneisen is gebaseerd op 25 eindtermen en functiecompetenties. Er zijn zowel kennis- als gedragseindtermen. Op basis van de meeste kennis-eindtermen en enkele gedrags-eindtermen wordt schriftelijk geëxamineerd. Daarnaast is het zo dat alle termen worden meegenomen als factoren die van belang zijn voor de stageperiode. In deze periode wordt de zogenaamde ‘bewijs-map’ (stageverslag) bijgehouden waaruit de geschiktheid blijkt. Hiervoor is zowel de kandidaat als de werkgever verantwoordelijk.

Competenties en beknopte eindtermen

Alle functiecompetenties vind je hier:

 1. Wet op de lijkbezorging
 2. Kennis over opdrachtgeverschap
 3. Besef van de mogelijkheden van je bedrijf en werkveld
 4. Nabestaandenzorg
 5. Verzekeringen
 6. Identificatieprotocol m.b.t. begraven, cremeren
 7. Basale kennis van rituelen
 8. Materialenkennis
 9. Opbaarmogelijkheden
 10. Kostenbegrotingen kunnen lezen en opstellen
 11. Kennis van het logistieke proces/organisatorische aspecten
 12. Schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid
 13. Mondelinge communicatie/gesprekstechnieken
 14. Kunnen observeren
 15. Representativiteit
 16. Sturing en leidinggeven
 17. Hoffelijkheid; gastvrijheid
 18. Inlevingsvermogen
 19. Ethisch bewust, Integer handelend
 20. Ondernemend
 21. Commercialiteit/zakelijkheid
 22. Gevoel/oog voor detail
 23. Flexibiliteit
 24. Conflicthantering
 25. Veilig werken binnen de uitvaartzorg
 26. Duurzaam werken in de uitvaartzorg

 

De volledige omschrijving van iedere functiecompetentie vind je in de infogids praktijkstage.

 

Bekijk infogids praktijkstage

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het vakexamen?

Het Vakexamen Uitvaartzorg heeft als doel het kwaliteitsniveau van de branche een extra impuls te geven en maakt deel uit van een verdere professionalisering van de functie van uitvaartverzorger.

Wat houdt het vakexamen in?

Het vakexamen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Als je als uitvaartverzorger voor beide onderdelen bent geslaagd, krijg je het vakdiploma!

 

Theoretisch examen
De noodzakelijke kennis wordt getoetst door middel van een examen. Het examen wordt afgenomen door een extern examenbureau en kan plaatsvinden in heel Nederland.

 

Praktijkstage
Het praktische deel bestaat uit een stage. Deze stage kun je lopen bij een erkend leerbedrijf.

Aan welke functiecompetenties moet worden voldaan?

Het geheel aan opleidingsuitgangspunten en exameneisen voor toekomstig te registreren uitvaartverzorgers is gebaseerd op eindtermen en functiecompetenties.

Welke taken heeft een uitvaartverzorger?

Als uitvaartverzorger ben je verantwoordelijk voor het bespreken, begroten, organiseren en/of het (bege)leiden van uitvaarten.

Wat is de rol van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)?

Eén van de zes zekerheiden van het Keurmerk Uitvaartzorg is dat de uitvaartorganisatie werkt met bekwaam personeel. Tegen die achtergrond is de ontwikkeling van het vakexamen en register ondergebracht bij SKU en is de Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) opgericht. SKU beheerst zowel het register voor ondernemingen (Keurmerk Uitvaartzorg) als het register voor geregistreerde uitvaartverzorgers.

Wat zijn de kosten voor het vakexamen?

De NaVU is vrijgesteld van BTW. De kosten zijn als volgt opgebouwd:
Het examengeld voor het theoretische deel bedraagt €526,40.
Toegang tot de oefenomgeving bedraagt €26,10.
Het examengeld voor de beoordeling van de praktijkstage bedraagt €332,50.
De kosten voor een herexamen bedragen €249,40.