26/05/2023

Thanatopracteurs vanaf eind 2023 geëxamineerd door NaVU

Will van Roosmalen

’s-Hertogenbosch, 1 juni 2023. Vanaf eind 2023 laat het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) examens organiseren en uitvoeren door NaVU (Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg). Deze stap past bij de wens van NIT om examens te laten verzorgen door een professioneel en geaccrediteerd examenbureau en bij de ambitie van NaVU om uit te groeien tot hét exameninstituut in de uitvaartzorg.

De examinering van thanatopracteurs door NaVU wordt grondig voorbereid. Thans worden alle huidige examenvragen geëvalueerd en geschikt gemaakt voor een online-afname bij één van de landelijke examenlocaties. Ook wordt er kritisch gekeken naar de wijze waarop de praktische vakbekwaamheid wordt getoetst en geborgd. Voorzitter Gert-Jan Kleinrensink van NIT: “Thanatopraxie, oftewel lichte balseming, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een persoonlijk en waardig afscheid van een persoon die dichtbij stond. Daarom verwachten wij in de komende jaren een geleidelijke toename van de vraag ernaar. Door het houden van een register, waarin uitsluitend gediplomeerde thanatopracteurs worden opgenomen die regelmatig aan na- en bijscholing doen, bieden wij nabestaanden zekerheid.”

 

Voorzitter Matthijs de Gee van NaVU is blij met de keuze van NIT: “Op deze manier zet de uitvaartbranche een belangrijke stap in de richting van verdere professionalisering en kwaliteitsborging. Dat geldt eens temeer als NIT volgens plan ook gebruik gaat maken van ons systeem van Permanente Educatie. Nabestaanden kunnen erop rekenen dat hun overleden familielid de best mogelijke zorg krijgt.”

NIT

Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie is opgericht in 2006 en heeft als belangrijkste doelstelling het helder en zorgvuldig verstrekken van informatie aan nabestaanden, uitvaartverzorgers, overheden en andere betrokkenen bij een overlijden of aan de uitvaartzorg in het algemeen. Het kennisinstituut draagt zorg voor de inhoudelijke aspecten van de examinering in thanatopraxie en de registratie van gecertificeerde thanatopracteurs. Hiermee is het instituut een schakel in het proces van kwaliteitsbewaking van de professionele beroepsbeoefenaar in dit vakgebied. Het NIT vertegenwoordigt de (bij het NIT) geregistreerde thanatopracteurs in Nederland.

NaVU

Het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg is een initiatief van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) en de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Vanaf begin 2022 is Nardus – samenwerkende uitvaartorganisaties – actief betrokken bij NaVU.

Vanaf de oprichting in 2015 heeft NaVU gewerkt aan het opbouwen van een professioneel exameninstituut dat rekening houdt met signalen uit de branche en de samenleving. Dat NaVU op de goede weg is, blijkt uit een toenemend aantal examenkandidaten en uit de accreditatie door de Stichting Examenkamer.