02/07/2024

FAQ: Wat houdt het NaVU-examen in?

NaVU - Wendy van de Pol Wendy van de Pol

Waar bestaat het NaVU-examen precies uit? Het NaVU vakexamen bestaat altijd uit een theorie- en praktijkgedeelte. Wanneer je voor beide onderdelen bent geslaagd, krijg je het vakdiploma. Daarmee kun je je aanmelden bij het SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg). Wanneer jouw registratie is voltooid, mag je de titel RU voeren en sta je in het openbaar register.

Waar bestaat het theorie-examen uit?

Het theorie-examen is gebaseerd op 26 kenniscompetenties en wordt getoetst door middel van een digitaal examen welke wordt afgenomen op 1 van de ca. 20 landelijke examenlocaties van het ExamenAdviesBuro (COEL). Je kunt bij het boeken zelf kiezen op welke locatie, datum en tijd je het examen wil maken. Het theorie-examen bestaat uit 60 vragen waarvan tenminste 40 vragen goed moeten worden beantwoord. Het is niet toegestaan om hulpmiddelen e.d. mee te nemen in de examenruimte. Direct na afloop krijg je middels een voorlopige uitslag te zien of je gezakt of geslaagd bent. De definitieve uitslag volgt in de week na de week van het gemaakte examen. Je krijgt dan per e-mail jouw cijfer door. Is deze een 5,5 of hoger? Dan ben je geslaagd. Indien je bent gezakt voor het theorie-examen, kun je via de website een herexamen aanvragen.

Wat wordt er van mij verwacht bij de praktijkstage?

Het praktische onderdeel van het NaVU-examen bestaat uit een uitgebreide stage. Deze stage kan worden gelopen bij een erkend leerbedrijf. In de infogids praktijkstage vind je het model stageverslag. Deze opdrachten voer je uit en elk onderdeel sluit je af met een evaluatie door jouw stagebegeleider. Wanneer alle onderdelen zijn uitgevoerd, moeten deze worden omschreven in een stageverslag. Samen met de eindbeoordeling van jouw stagebegeleider vormt dit 1 document welke moet worden geüpload in de persoonlijke NaVU-portal. Het verslag wordt dan beoordeeld door het examenbureau en vindt binnen gemiddeld 6 weken plaats. De beoordelaar stuurt het beoordelingsformulier toe per e-mail.

In sommige gevallen is het mogelijk om een verkort stagetraject te doen. Meer informatie daarover kun je lezen in de infogids praktijkstage.

Is er ook een oefenexamen dat ik kan maken?

Er is een mogelijkheid om een oefenexamen/proeftoets te maken ter voorbereiding op het theorie-examen. Dit onderdeel is niet verplicht maar geeft een goed beeld van de opbouw van het examen en de wijze van vraagstelling. De vragen in het oefenexamen komen niet voor in de examenbank voor het theorie-examen.

Aanmelden voor het NaVU-examen kan via onze website.