Wettelijk

Ad. 1 Wet op Lijkbezorging

 • Aangifte van overlijden
 • Termijn van begraven/cremeren
 • Soorten graven
 • Opgraven van stoffelijke resten
 • Wijze van begraven
 • Begraven op eigen grond
 • Crematie
 • Algemeen bepalingen
 • Bewaring van as
 • Verstrooiing van as
 • Bijzonder wijze van lijkbezorging
 • Balseming
 • Niet natuurlijk overlijden

 

De kandidaat is in staat kennis op te zoeken van:

 • Overlijden rondom vroeggeboorte/baby
 • Opbaring
 • Eigendom grafmonumenten
 • Repatriëring

Ad. 2 Kennis van opdrachtgeverschap

 • Rechten en plichten van opdrachtgeverschap
 • Algemene regelgeving omtrent wilsbeschikking, testament en uitvaartwensen
 • Proces aangifte van overlijden
 • Rechten en plichten van algemene voorwaarden
 • Algemene kennis protocollen rondom uitvaart

Ad. 6 Identificatieprotocol

 • Eindbestemmingen Wet op de Lijkbezorging
 • Proces euthanasie
 • Proces lijkschouwing en A & B-verklaring
 • Regels rondom niet-natuurlijke dood

Zakelijk

Ad. 5 Verzekeringen

 • Soorten verzekeringsproducten, incl. algemene kenmerken en uitkeringsvoorwaarden
 • Proces en voorwaarden acte van sessie

Ad. 10 Kostenbegrotingen

 • Kenmerken zekerheden SKU keurmerk
 • Voorwaarden SKU keurmerk m.b.t. begroting, uitvaartkosten en basistarief

Praktijkkennis

Ad. 4 Nabestaandenzorg

 • Algemene kennis (doorverwijzen) instanties zoals pensioen,  overheid, notaris, post
 • Algemene kennis Koninklijke onderscheidingen
 • Algemene kennis richtlijnen erfenis en testament
 • Bepalen en vastleggen uitvaartwensen

Ad. 7 Basale kennis riten

 • Algemene kennis Jodendom
 • Algemene kennis Protestantisme
 • Algemene kennis Islam
 • Algemene kennis Katholicisme

Ad. 8 Materialen en ad. 26 Duurzaamheid

 • Algemene uitvaartkisten, toepassing en voorwaarden zaken die mee mogen in de uitvaartkist

Ad. 9 Opbaarmogelijkheden

 • Protocollen en algemene handelingen m.b.t. laatste verzorging
 • Technische en hygiëne voorwaarden opbrengen (temperatuur koeling, besmettingsgevaar, etc.)

Ad. 15 Etiquette en klantgerichtheid

 • Préséance nabestaanden
 • Gebruik onderscheidingen
 • Volgorde etiquette en rouwstoet
 • Etiquette rondom rouwdrukwerk
 • Gebruik social media en mobiele telefoon

Ad. 25 Veilig werken

 • Gebruik en reinigen materialen bij verzorging overledene
 • (Hygiëne)protocollen

Algemeen

Ad. 12 Schriftelijke taalvaardigheid

 • Algemene spelling
 • Spelling: d, t, dt
 • Spelling: accenten
 • Spelling: hoofdletters
 • Spelling: koppeltekens
 • Spelling: voorvoegsels
 • Spelling: enkelvoud – meervoud
 • Herkennen stijlfouten, dubbele ontkenning
 • Juiste schrijfwijze vaktermen

Ad. 13 Mondelinge communicatie + ad 14. Observeren

 • Basiskennis klassiek communicatiemodel, LSD en VOCATIO en fasen gespreksvoering
 • Algemene kennis vormen van communicatie, incl. verbale en non-verbale communicatie
 • Herkennen belangrijkste soorten vragen, incl. benoemen belangrijkste kenmerken