Voorwaarden voor het inzien van een examen

 • Kandidaten hebben het recht het examen in te zien wanneer zij hiervoor een onvoldoende hebben behaald.
 • Kandidaten die hun werk in willen zien, kunnen binnen 4 weken na de dag waarop de uitslag bekend is gemaakt een verzoek indienen.
 • Kandidaten moeten zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Derden mogen het toetswerk niet inzien.
 • Tijdens het inzien van het examenwerk door een kandidaat is te allen tijde een functionaris namens NaVU aanwezig.
 • De duur van de inzage is maximaal 60 minuten.
 • Er mogen geen aantekeningen, foto’s en/of kopieën worden gemaakt.
 • Telefoon, schrijfmateriaal, e.d. mogen niet meegenomen worden in het lokaal.
 • Tijdens de inzage kan er niet gediscussieerd worden over het resultaat of de inhoud van het examen. Ook nadien is er geen discussie mogelijk.
 • Een kandidaat kan na afloop schriftelijk bezwaar aantekenen ten aanzien van de inhoud van het examen of de beoordeling van zijn/haar werk.
 • Het inzien van het examen is alleen mogelijk bij het kantoor van het examenbureau NaVU te Den Bosch.
 • De kosten voor het inzien van het examen bedragen € 175,00. Deze kosten dienen vooraf te worden betaald.
 • Indien nadien het bezwaar gegrond wordt verklaard, zal (deels) restitutie van de kosten plaats vinden.
 • Wanneer je gebruik wilt maken van het recht tot inzien van het examen, kun je contact opnemen met het examenbureau van NaVU.
 • Indien je je aan wilt melden voor een herexamen, moet je dezelfde procedure volgen als voor het aanmelden van het eerste examen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het vakexamen?

Het Vakexamen Uitvaartzorg heeft als doel het kwaliteitsniveau van de branche een extra impuls te geven en maakt deel uit van een verdere professionalisering van de functie van uitvaartverzorger.

Wat houdt het vakexamen in?

Het vakexamen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Als je als uitvaartverzorger voor beide onderdelen bent geslaagd, krijg je het vakdiploma!

 

Theoretisch examen
De noodzakelijke kennis wordt getoetst door middel van een examen. Het examen wordt afgenomen door een extern examenbureau en kan plaatsvinden in heel Nederland.

 

Praktijkstage
Het praktische deel bestaat uit een stage. Deze stage kun je lopen bij een erkend leerbedrijf.

Hoe kom ik in aanmerking voor het verkorte traject?

Je komt in aanmerking voor het verkorte traject wanneer je in de afgelopen 4 jaar aantoonbare werkervaring hebt opgedaan als uitvaartverzorger. Let op: heb je bijvoorbeeld van 2010 – 2014 gewerkt als uitvaartverzorger? Dan kom je niet in aanmerking voor het verkorte traject. Het aantonen van je werkervaring kun je doen door het aanleveren van een:

 • Kopie van je arbeidsovereenkomst waarin duidelijk naar voren komt hoe lang je hier werkzaam bent (geweest).
 • Kopie aanstellingsbrief.
 • Officiële ondertekende verklaring opgesteld door de directie waar je werkzaam was/bent.

Dit bewijs kun je aanleveren door een mail te sturen naar info@navu.nl

Moet ik het NaVU vakexamen nog doen als ik al een ander diploma heb behaald?

Het kan zijn dat je bijvoorbeeld al een Stivu of Docendo diploma hebt behaald. Echter dien je, om in het Register Uitvaartverzorgers te komen, het NaVU diploma alsnog te behalen. Heb je de afgelopen 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als uitvaartverzorger? Dan kom je in aanmerking voor het verkorte traject. Let op: heb je bijvoorbeeld van 2010 – 2014 gewerkt als uitvaartverzorger? Dan kom je niet in aanmerking voor het verkorte traject.

Kom ik in het Register Uitvaartverzorger als ZZP'er?

Als ZZP’er kun je alleen in het Register Uitvaartverzorger komen wanneer je werkzaam bent voor een geaccrediteerde uitvaartorganisatie.

Wat zijn de kosten voor het vakexamen?

De NaVU is vrijgesteld van BTW. De kosten zijn als volgt opgebouwd:
Het examengeld voor het theoretische deel bedraagt €526,40.
Toegang tot de oefenomgeving bedraagt €26,10.
Het examengeld voor de beoordeling van de praktijkstage bedraagt €332,50.
De kosten voor een herexamen bedragen €249,40.

Kan ik in het Register Uitvaartverzorger komen zonder NaVU diploma?

Nee. Om in het Register Uitvaartverzorger te komen moet je het NaVU diploma behaald hebben.