Opbouw van de examenkosten

  • Het examengeld voor het theoretische deel bedraagt €526,40.
  • Toegang tot de oefenomgeving bedraagt €26,10.
  • Het examengeld voor de beoordeling van de praktijkstage bedraagt €332,50.
  • De kosten voor een herexamen bedragen €249,40.

 

De NaVU is vrijgesteld van BTW. Bovenstaande tarieven gelden voor het lopende kalenderjaar.

 

Het theoretische deel van het vakexamen bestaat uit een schriftelijke toets over (gedrags-gerelateerde) functiecompetenties. Het praktische deel is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van het vakexamen en bestaat uit een uitgebreide stage.

Infogids PE aanbieden

FAQ

Wat is het doel van het vakexamen?

Het Vakexamen Uitvaartzorg heeft als doel het kwaliteitsniveau van de branche een extra impuls te geven en maakt deel uit van een verdere professionalisering van de functie van uitvaartverzorger.

Wat houdt het vakexamen in?

Het vakexamen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Als je als uitvaartverzorger voor beide onderdelen bent geslaagd, krijg je het vakdiploma!

 

Theoretisch examen
De noodzakelijke kennis wordt getoetst door middel van een examen. Het examen wordt afgenomen door een extern examenbureau en kan plaatsvinden in heel Nederland.

 

Praktijkstage
Het praktische deel bestaat uit een stage. Deze stage kun je lopen bij een erkend leerbedrijf.

Aan welke functiecompetenties moet worden voldaan?

Het geheel aan opleidingsuitgangspunten en exameneisen voor toekomstig te registreren uitvaartverzorgers is gebaseerd op eindtermen en functiecompetenties. Je vindt alle functiecompetenties hier!

Welke taken heeft een uitvaartverzorger?

Als uitvaartverzorger ben je verantwoordelijk voor het bespreken, begroten, organiseren en/of het (bege)leiden van uitvaarten.

Wat is de rol van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)?

Eén van de zes zekerheiden van het Keurmerk Uitvaartzorg is dat de uitvaartorganisatie werkt met bekwaam personeel. Tegen die achtergrond is de ontwikkeling van het vakexamen en register ondergebracht bij SKU en is de Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) opgericht. SKU beheerst zowel het register voor ondernemingen (Keurmerk Uitvaartzorg) als het register voor geregistreerde uitvaartverzorgers.

Wat zijn de kosten voor het vakexamen?

De NaVU is vrijgesteld van BTW. De kosten zijn als volgt opgebouwd:
Het examengeld voor het theoretische deel bedraagt €526,40.
Toegang tot de oefenomgeving bedraagt €26,10.
Het examengeld voor de beoordeling van de praktijkstage bedraagt €332,50.
De kosten voor een herexamen bedragen €249,40.